Media

Opiskelija! Lähde edustajistovaaleissa ehdolle!

Hämeen Kokoomusnuoret on järjestämässä Kokoomuksen edustajistovaalikampanjaa alueen ammattikorkeakouluissa. Mikäli olet siis ammattikorkeakoulun opiskelija ja kyseisen opiskelijakunnan jäsen, lähde Kokoomuksen listalla ehdokkaaksi vaikuttamaan opinahjosi toimintaan!

Edustajistovaaleja järjestetään tänä syksynä eri puolilla Suomea, joten ehdokkaaksi lähtemiseksi kannattaa olla yhteyksissä paikallisiin kokoomusnuoriin tai aluekoordinaattori Sallaan. Edustajistoissa päätetään mm. jäsenmaksujen suuruuksista, talousarvioista ja toimintasuunnitelmista.

Hamk:

yhteyshenkilö Kokoomusnuorissa Salla Tenho, salla.tenho@kokoomusnuoret.fi, 0505468140

ennakkoäänestys 7.11. klo 10 – 9.11. klo 9.59 ja varsinainen vaalipäivä 9.11. klo 10 – 16

ehdolleasettumisaika 4.9. klo 12 – 11.10. kello 16

Lamk:

yhteyshenkilö Kokoomusnuorissa Salla Tenho, salla.tenho@kokoomusnuoret.fi, 0505468140

vaalit on 8.-15.11.

ehdolleasettumisaika: 2.-22.10.

HÄMEEN KOKOOMUSNUORET: YKSITYISELTÄ SEKTORILTA MALLIA KUNTAPALVELUIHIN

25.8.2017

Kunnat tuottavat ja järjestävät merkittävän määrän erilaisia niin lakisääteisiä kuin vapaaehtoisia palveluita kuntalaisilleen. Yksityinen sektori toimii paikoin samoilla markkinoilla julkisen sektorin kanssa, ja tällöin yksityisen sektorin kilpailuvaltteina on erityisesti nopeus, joustavuus sekä asiakaslähtöisyys. Hämeen Kokoomusnuoret vaatiikin, että kuntien on otettava nykyistä enemmän mallia palveluiden kehittämiseen yksityiseltä sektorilta.

Kunnat ovat jääneet itse tuottamissaan palveluissaan paikoin yksityistä sektoria jälkeen, ja tämä näkyy kankeana sekä kehittymiskyvyttömänä toimintana. Jos kunta haluaa tuottaa omat palvelunsa itse, on sen tällöin ymmärrettävä palvelutuotannon kilpailun pääperiaatteetKuntalaisia ei pitäisi nähdä pelkästään palveluiden kuluttajina, vaan ennemminkin tietoisina ja valinnanvapautta omaavina asiakkaina.

Keinoja onkin olemassa erittäin paljon toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi perinteinen nurkassa oleva palautelaatikko paperisine lomakkeineen on vanhanaikainen keino kuulla asiakkaidensa mielipiteitä, kun samaan aikaan muualla on käytössä hienoja uudistuksia ja innovaatioita esimerkiksi palvelukäytön jälkeen automaattisesti tulevista tekstareista asiakaspalautteen kysymiseksi. Kunnat voisivat hyödyntää asiakkaidensa palautetta nykyistä paremmin. Sen takia ei riitäkään, että palautetta vain kerätään, vaan sen käsittelylle on luotava jatkuva toimintamalli toiminnan kehittäiseksi.

Hämeen Kokoomusnuoret huomattaa, että kuntien on herättävä siihen, että verovaroin tuotettuja palveluita on jatkuvasti kehitettävä. Yksityiseltä sektorilta on saatavissa hyvin mallia siitä, kuinka asiakas pystytään ottamaan entistä paremmin osaksi palveluketjua. Kehittämis- ja uudistustyö muun muassa asiakaslähtöisyyden edistämiseksi parantaa kuntien tuottamien palveluiden toimivuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Jos yksityinen sektori pystyy siihen, miksi ei kunta?

 

KANNANOTTO 8.1.2017

HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, OULUN LÄÄNIN, PIRKANMAAN JA UUDENMAAN KOKOOMUSNUORET: AMMATTILIITOT VERONALAISIKSI JA LIITTOJEN TASEET JULKISIKSI

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret vaativat ammattiliittoja veronalaisiksi ja niiden taseita julkisiksi.

Elämme vuotta 2017, mutta vapaassa, oikeudenmukaisessa ja läpinäkyvää hallintoa noudattavassa maassa annetaan miljoonia euroja epäsuoraa valtiontukea ilman, että saajan omaisuus on julkista. Ammattiliittojen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia, mikä on epäsuoraa tukea ammattiliitoille. Näiden liittojen ei kuitenkaan tarvitse julkaista omaisuuksiaan tai kertoa tilinpäätöstietojaan.

Ammattiliittojen omistaman vuokra-asuntoyhtiö VVO:n tulos vuonna 2011 oli 55,8 miljoonaa euroa ja yritys jakoi 1,60 euroa osinkoa. Vastaavasti vuonna 2015 tulos oli jo 224,7 miljoonaa euroa ja osinko oli 5,00 euroa. Yhtiön tulos on muutaman vuoden aikana kasvanut nelinkertaiseksi sekä samalla maksettujen osinkojen määrä on kolminkertaistunut. Osinkojen huomattava kasvu vuosien välisenä aikana on vain yksi esimerkki ammattiliiton saamista, verotuksen ulkopuolelle jäävistä, suurista tuloista. Me allekirjoittaneet Kokoomusnuorten piirijärjestöt vaadimme tähän muutosta, sillä on väärin, että näin vaikutusvaltaiset liitot ovat yhteiskunnassamme erityisasemassa verotuksen suhteen. Mielestämme ammattiliittojen taseet tulisi avata ja liitot saattaa veronalaisiksi. Mediassa on käyty myös runsaasti keskustelua verovaroin tuetun vuokra-asuntoyhtiön vuokrien korotuksista.

”On sietämätön tilanne, että valtio ottaa vastuuta VVO:n vuokrien korotuksesta asumistuella. Tämä tarkoittaa, että asumistuki on tässä yhteydessä epäsuora tulonsiirto valtiolta ammattiliitoille”, kertoo Sampo Turunen, Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

”Ammattiliitot saavat valtavasti epäsuoria tukia valtiolta salaisiin taseisiinsa, emmekä voi tietää, mihin veroparatiiseihin nämäkin ovat saattaneet päätyä. Olisi suotavaa, että nämä taseet vaadittaisiin julkisiksi”, toteaa Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Vaadimme demokraattisesti valittua eduskuntaa osallistamaan ammattiliittoja yhteisiin veronmaksutalkoisiin. On koko Suomen edun mukaista, että kaikki osallistuvat yhteiskuntamme rakentamiseen ja ylläpitoon.

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun Läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan piirit pitivät järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen viikonloppuna 6-8.1 Himoksella Jämsässä.

Allekirjoittanut

Sampo Turunen, Hämeen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Topi-Veli Arpiainen, Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Lotta Savola, Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Emilia Knaapi, Uudenmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret:
AKT:n on lopetettava vapaamatkustaminen

 

TIEDOTE 8.11.2015

MARKUS VIERUMÄKI KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITON VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Lahtelainen Markus Vierumäki, 24 on valittu Turun liittokokouksessa Kokoomuksen Nuorten Liiton varapuheenjohtajaksi vuosille 2016-2017. Vierumäki opiskelee tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulussa liiketaloutta. Hän istuu tällä hetkellä Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksessa ja on aktiivinen toimija Hämeen Kokoomusnuorissa.

”Valituksi tuleminen on suuri luottamuksen osoitus kokoomusnuorilta. Lähden innolla kehittämään rakentavaan oikeistolaisuuteen pohjautuvaa ja entistä avoimempaa Kokoomuksen Nuorten Liittoa yhdessä muun liittojohdon kanssa,” Vierumäki sanoo.

Liittokokouksessa Kokoomusnuoret valitsivat uudeksi puheenjohtajakseen helsinkiläisen oikeustieteen ja tekniikan ylioppilaan, Daniel Sazonovin,22. Varapuheenjohtajistoon valittiin myös turkulainen Iida Aarnio, 25.

 

 

Lisätietoja,

 

Markus Vierumäki

050-4303916

 

 

Kannanotot

Mediakatsaus

Sivuston suunnittelu ja toteutus: WWW.KTERVO.COM