Kannanotot

Opiskelija! Lähde edustajistovaaleissa ehdolle!

Hämeen Kokoomusnuoret on järjestämässä Kokoomuksen edustajistovaalikampanjaa alueen ammattikorkeakouluissa. Mikäli olet siis ammattikorkeakoulun opiskelija ja kyseisen opiskelijakunnan jäsen, lähde Kokoomuksen listalla ehdokkaaksi vaikuttamaan opinahjosi toimintaan!

Edustajistovaaleja järjestetään tänä syksynä eri puolilla Suomea, joten ehdokkaaksi lähtemiseksi kannattaa olla yhteyksissä paikallisiin kokoomusnuoriin tai aluekoordinaattori Sallaan. Edustajistoissa päätetään mm. jäsenmaksujen suuruuksista, talousarvioista ja toimintasuunnitelmista.

Hamk:

yhteyshenkilö Kokoomusnuorissa Salla Tenho, salla.tenho@kokoomusnuoret.fi, 0505468140

ennakkoäänestys 7.11. klo 10 – 9.11. klo 9.59 ja varsinainen vaalipäivä 9.11. klo 10 – 16

ehdolleasettumisaika 4.9. klo 12 – 11.10. kello 16

Lamk:

yhteyshenkilö Kokoomusnuorissa Salla Tenho, salla.tenho@kokoomusnuoret.fi, 0505468140

vaalit on 8.-15.11.

ehdolleasettumisaika: 2.-22.10.

Hämeen Kokoomusnuoret: Yksityiseltä sektorilta mallia kuntapalveluihin
JULKAISTU 25.08.2017

25.8.2017

Kunnat tuottavat ja järjestävät merkittävän määrän erilaisia niin lakisääteisiä kuin vapaaehtoisia palveluita kuntalaisilleen. Yksityinen sektori toimii paikoin samoilla markkinoilla julkisen sektorin kanssa, ja tällöin yksityisen sektorin kilpailuvaltteina on erityisesti nopeus, joustavuus sekä asiakaslähtöisyys. Hämeen Kokoomusnuoret vaatiikin, että kuntien on otettava nykyistä enemmän mallia palveluiden kehittämiseen yksityiseltä sektorilta.

Kunnat ovat jääneet itse tuottamissaan palveluissaan paikoin yksityistä sektoria jälkeen, ja tämä näkyy kankeana sekä kehittymiskyvyttömänä toimintana. Jos kunta haluaa tuottaa omat palvelunsa itse, on sen tällöin ymmärrettävä palvelutuotannon kilpailun pääperiaatteetKuntalaisia ei pitäisi nähdä pelkästään palveluiden kuluttajina, vaan ennemminkin tietoisina ja valinnanvapautta omaavina asiakkaina.

Keinoja onkin olemassa erittäin paljon toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi perinteinen nurkassa oleva palautelaatikko paperisine lomakkeineen on vanhanaikainen keino kuulla asiakkaidensa mielipiteitä, kun samaan aikaan muualla on käytössä hienoja uudistuksia ja innovaatioita esimerkiksi palvelukäytön jälkeen automaattisesti tulevista tekstareista asiakaspalautteen kysymiseksi. Kunnat voisivat hyödyntää asiakkaidensa palautetta nykyistä paremmin. Sen takia ei riitäkään, että palautetta vain kerätään, vaan sen käsittelylle on luotava jatkuva toimintamalli toiminnan kehittäiseksi.

Hämeen Kokoomusnuoret huomattaa, että kuntien on herättävä siihen, että verovaroin tuotettuja palveluita on jatkuvasti kehitettävä. Yksityiseltä sektorilta on saatavissa hyvin mallia siitä, kuinka asiakas pystytään ottamaan entistä paremmin osaksi palveluketjua. Kehittämis- ja uudistustyö muun muassa asiakaslähtöisyyden edistämiseksi parantaa kuntien tuottamien palveluiden toimivuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Jos yksityinen sektori pystyy siihen, miksi ei kunta?

 

Hämeen Kokoomusnuoret: Nuoret kokoomuslaiset ryminällä valtuustoihin

Suomen suurimmaksi kuntapuolueeksi äänestetty Kokoomus sai monta uutta nuorta valtuutettua Hämeessä. Kaikkiaan 10 nuorta kokoomuslaista valittiin kotikuntiensa valtuutetuiksi ja 10 varavaltuutetuiksi eri puolilla Hämettä.

“Tämä on erittäin hieno saavutus ja selkeä merkki nuorten kokoomuslaisten tarpeesta kunnallisessa päätöksenteossa. Nuoria päätöksentekijöitä on ollut kunnissa liian vähän, ja hienoa, että tähän ollaan saamassa muutosta“, toteaa Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sampo Turunen.

Nuoret kokoomuslaiset ehdokkaat pärjäsivät Hämeessä erittäin hyvin. Kokoomus asetti kaikista puolueista eniten alle 20-vuotiaita ehdokkaita.

“Kokoomuksen nuorten ehdokkaiden mainiot tulokset pitäisivät näkyä myös puolueen sisäisessä paikkajaossa. Olemme piirijärjestönä todella tyytyväisiä nuorten kokoomuslaisten kuntavaalituloksiin Hämeessä”, hehkuttaa puheenjohtaja Turunen.

Lisätietoa:

Sampo Turunen

puheenjohtaja

Hämeen Kokoomusnuoret ry

Sampo_tu@hotmail.com

0405579698

Forssa:

valtuutettu Lotta Saarenmaa

Hattula
varavaltuutettu Noora Dahlgren

Hausjärvi:

varavaltuutettu Mikael Hedman

valtuutettu Jyri Laine

Humppila:

varavaltuutettu Tanja Uusitalo

Hämeenlinna:

valtuutettu Anni Puntila

Heinola:

varavaltuutettu Antti Kiikonen

valtuutettu Juuso Seppälä

valtuutettu Venla Väli-Torala

Jokioinen:

varavaltuutettu Aino Vilkki

Kärkölä:

valtuutettu Matti Airola

Lahti:

varavaltuutettu Ida Rantanen

varavaltuutettu Markus Vierumäki

Loppi:

valtuutettu Rosa Laine

varavaltuutettu Juhana Männistö

Orimattila:

valtuutettu Ida Jokinen

Padasjoki:

valtuutettu Eerika Suokas

Riihimäki:

valtuutettu Derya Özgun

Ypäjä:

varavaltuutettu Elina Hirvonen

varavaltuutettu Tomi Ojala

 

Perintöveron perimistä kohtuullistettava!

 

Viime aikoina on uutisoitu tapauksista, joissa verottaja on yrittänyt periä perintöveroa vaikeasti rahaksi muutettavista kohteista kuten kiinteistöistä. Koska kiinteistöä on joskus vaikea saada kaupaksi ja perintöveron maksuaikataulu on joustamaton, on epälikvidin perinnön perijällä suuri riski joutua taloudellisiin vaikeuksiin.

 

Menetettyään luottotiedot yksilön elämänlaatu, esimerkiksi työnsaanti, vaikeutuu huomattavasti jolloin valtiolta jää saamatta yksilön potentiaaliset ansiotuloverot. ”Härskiä toimintaa verottajalta, mikä ei palvele yhteiskunnan kokonaisetua. Kyse on suorastaan lose-lose -tilanteesta”, piirihallituksen jäsen Johannes Mäkilä toteaa.

 

Hämeen Kokoomusnuorten mielestä perintöveron periminen olisikin tällaisissa tapauksissa muutettava kohtuulliseksi siten, ettei yksilölle koituisi huomattavaa haittaa. Epälikvidin perinnön saajalla olisi oltava mahdollisuus sopia verottajan kanssa yksilön elämäntilanteen mukainen maksusuunnitelma. Vaihtoehtoisesti verottaja voisi pantata epälikvidin perinnön veron maksamiseen asti.
Lisätietoja:

Johannes Mäkilä

piirihallituksen jäsen

Hämeen Kokoomusnuoret ry

044 272 8501

 

 

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret: Ammattiliitot veronalaisiksi ja liittojen taseet julkisiksi

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret vaativat ammattiliittoja veronalaisiksi ja niiden taseita julkisiksi.

Elämme vuotta 2017, mutta vapaassa, oikeudenmukaisessa ja läpinäkyvää hallintoa noudattavassa maassa annetaan miljoonia euroja epäsuoraa valtiontukea ilman, että saajan omaisuus on julkista. Ammattiliittojen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia, mikä on epäsuoraa tukea ammattiliitoille. Näiden liittojen ei kuitenkaan tarvitse julkaista omaisuuksiaan tai kertoa tilinpäätöstietojaan.

Ammattiliittojen omistaman vuokra-asuntoyhtiö VVO:n tulos vuonna 2011 oli 55,8 miljoonaa euroa ja yritys jakoi 1,60 euroa osinkoa. Vastaavasti vuonna 2015 tulos oli jo 224,7 miljoonaa euroa ja osinko oli 5,00 euroa. Yhtiön tulos on muutaman vuoden aikana kasvanut nelinkertaiseksi sekä samalla maksettujen osinkojen määrä on kolminkertaistunut. Osinkojen huomattava kasvu vuosien välisenä aikana on vain yksi esimerkki ammattiliiton saamista, verotuksen ulkopuolelle jäävistä, suurista tuloista. Me allekirjoittaneet Kokoomusnuorten piirijärjestöt vaadimme tähän muutosta, sillä on väärin, että näin vaikutusvaltaiset liitot ovat yhteiskunnassamme erityisasemassa verotuksen suhteen. Mielestämme ammattiliittojen taseet tulisi avata ja liitot saattaa veronalaisiksi. Mediassa on käyty myös runsaasti keskustelua verovaroin tuetun vuokra-asuntoyhtiön vuokrien korotuksista.

”On sietämätön tilanne, että valtio ottaa vastuuta VVO:n vuokrien korotuksesta asumistuella. Tämä tarkoittaa, että asumistuki on tässä yhteydessä epäsuora tulonsiirto valtiolta ammattiliitoille”, kertoo Sampo Turunen, Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

”Ammattiliitot saavat valtavasti epäsuoria tukia valtiolta salaisiin taseisiinsa, emmekä voi tietää, mihin veroparatiiseihin nämäkin ovat saattaneet päätyä. Olisi suotavaa, että nämä taseet vaadittaisiin julkisiksi”, toteaa Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Vaadimme demokraattisesti valittua eduskuntaa osallistamaan ammattiliittoja yhteisiin veronmaksutalkoisiin. On koko Suomen edun mukaista, että kaikki osallistuvat yhteiskuntamme rakentamiseen ja ylläpitoon.

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun Läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan piirit pitivät järjestäytymis- ja suunnittelukokouksen viikonloppuna 6-8.1 Himoksella Jämsässä.

Allekirjoittanut

Sampo Turunen, Hämeen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Topi-Veli Arpiainen, Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Lotta Savola, Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Emilia Knaapi, Uudenmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

 

 

Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret:
AKT:n on lopetettava vapaamatkustaminen

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ilmoitti lauantaina 23. tammikuuta AKT:n jättäytyvän yhteiskuntasopimusta koskevien neuvotteluiden ulkopuolelle vaatien työehtojen liittokohtaista sopimista.

Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret katsovat, että Piiraisen vastahankaisuus on muistutus pysähtyneisyyden ajasta, joka leimaa valitettavan laajalti koko AY-liikettä. AKT:n harjoittamasta suomalaista yhteiskuntaa riivaavasta osaoptimoinnista on välttämätöntä päästä eroon ja keskityttävä yhteen hiileen puhaltamiseen. Tilanne, jossa muut kantavat kortensa kekoon yhden yhteiskunnallisen toimijan laittaessa kapuloita rattaisiin yhteistyöstä kieltäytymällä, ei mahdu suomalaiseen oikeustajuun. AY-liikkeen tulisi keskittyä sen hedelmällisimpään tehtävään suomalaisen yhteiskunnan eheyttäjänä ja lopettaa keinotekoisen kahtiajaon ja byrokratian kiilan lyömisen suomalaiseen elinkeinoelämään.

”Yhteiskuntasopimusneuvotteluista kieltäytyminen kertoo yhteiskunnallisen vastuun välttelemisestä ja vapaamatkustajuudesta, jota Suomi ei tällä hetkellä kaipaa. Historia opettaa, että kansakunnan yksituumaisuus on aina viime kädessä ollut Suomen suurin voimavara.”, sanoo Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Antti-Jussi Vesa.

Lisätietoja:
Suvi Lankinen
Puheenjohtaja
Hämeen Kokoomusnuoret
040-7612070

Liittokokousaloitteet

13.10.2017

HÄMEEN KOKOOMUSNUORET: JULKISRAHOITTEISTA TUTKIMUSTA JA KOULUTUSTA PRIORISOITAVA!   Me suomalaiset elämme kovia aikoja, ainakin taloudellisessa mielessä. Pienemmillä summilla olisi hyvä tavoitella yhä suurempaa hyötyä. Tuhlailu on saatava supistettua minimiin. Sitä on nimittäin yhä havaittavissa. Tutkimuksen ja koulutuksen julkinen rahoittaminen tarvitsisikin tarkkaa priorisointia. Olisi erittäin tärkeää miettiä, minkä tieteenhaarojen koulutusta ja tutkimusta on järkevää rahoittaa veronmaksajien […]

Opiskelija! Lähde edustajistovaaleissa ehdolle!

18.09.2017

  Hämeen Kokoomusnuoret on järjestämässä Kokoomuksen edustajistovaalikampanjaa alueen ammattikorkeakouluissa. Mikäli olet siis ammattikorkeakoulun opiskelija ja kyseisen opiskelijakunnan jäsen, lähde Kokoomuksen listalla ehdokkaaksi vaikuttamaan opinahjosi toimintaan! Edustajistovaaleja järjestetään tänä syksynä eri puolilla Suomea, joten ehdokkaaksi lähtemiseksi kannattaa olla yhteyksissä paikallisiin kokoomusnuoriin tai aluekoordinaattori Sallaan. Edustajistoissa päätetään mm. jäsenmaksujen suuruuksista, talousarvioista ja toimintasuunnitelmista. Hamk: yhteyshenkilö Kokoomusnuorissa Salla Tenho, salla.tenho@kokoomusnuoret.fi, […]

Hämeen Kokoomusnuoret: Yksityiseltä sektorilta mallia kuntapalveluihin

25.08.2017

25.8.2017 Kunnat tuottavat ja järjestävät merkittävän määrän erilaisia niin lakisääteisiä kuin vapaaehtoisia palveluita kuntalaisilleen. Yksityinen sektori toimii paikoin samoilla markkinoilla julkisen sektorin kanssa, ja tällöin yksityisen sektorin kilpailuvaltteina on erityisesti nopeus, joustavuus sekä asiakaslähtöisyys. Hämeen Kokoomusnuoret vaatiikin, että kuntien on otettava nykyistä enemmän mallia palveluiden kehittämiseen yksityiseltä sektorilta. Kunnat ovat jääneet itse tuottamissaan palveluissaan paikoin […]

Hämeen Kokoomusnuoret: Nuoret kokoomuslaiset ryminällä valtuustoihin

12.04.2017

TIEDOTE Suomen suurimmaksi kuntapuolueeksi äänestetty Kokoomus sai monta uutta nuorta valtuutettua Hämeessä. Kaikkiaan 10 nuorta kokoomuslaista valittiin kotikuntiensa valtuutetuiksi ja 10 varavaltuutetuiksi eri puolilla Hämettä. “Tämä on erittäin hieno saavutus ja selkeä merkki nuorten kokoomuslaisten tarpeesta kunnallisessa päätöksenteossa. Nuoria päätöksentekijöitä on ollut kunnissa liian vähän, ja hienoa, että tähän ollaan saamassa muutosta“, toteaa Hämeen Kokoomusnuorten […]

Hämeen, Keski-Suomen, Oulun läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret: Ammattiliitot veronalaisiksi ja liittojen taseet julkisiksi

20.03.2017

KANNANOTTO 8.1.2017 HÄMEEN, KESKI-SUOMEN, OULUN LÄÄNIN, PIRKANMAAN JA UUDENMAAN KOKOOMUSNUORET: AMMATTILIITOT VERONALAISIKSI JA LIITTOJEN TASEET JULKISIKSI Hämeen, Keski-Suomen, Oulun läänin, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret vaativat ammattiliittoja veronalaisiksi ja niiden taseita julkisiksi. Elämme vuotta 2017, mutta vapaassa, oikeudenmukaisessa ja läpinäkyvää hallintoa noudattavassa maassa annetaan miljoonia euroja epäsuoraa valtiontukea ilman, että saajan omaisuus on julkista. Ammattiliittojen jäsenmaksut […]

Perintöveron perimistä kohtuullistettava!

17.02.2017

Viime aikoina on uutisoitu tapauksista, joissa verottaja on yrittänyt periä perintöveroa vaikeasti rahaksi muutettavista kohteista kuten kiinteistöistä. Koska kiinteistöä on joskus vaikea saada kaupaksi ja perintöveron maksuaikataulu on joustamaton, on epälikvidin perinnön perijällä suuri riski joutua taloudellisiin vaikeuksiin.   Menetettyään luottotiedot yksilön elämänlaatu, esimerkiksi työnsaanti, vaikeutuu huomattavasti jolloin valtiolta jää saamatta yksilön potentiaaliset ansiotuloverot. ”Härskiä […]

Kokoomusnuorten piirijärjestöt: Pyyhkiikö Keskusta sote-ongelmat maton alle

06.02.2015

Kokoomusnuorten Helsingin, Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Oulun Läänin piirijärjestöt vaativat Keskustalta vastuullisia esityksiä populismin viljelyn sijaan. Keskusta julkisti viime viikolla hallitusohjelmansa keskeisiä tavoitteita tulevalle vaalikaudelle, mutta jätti sosiaali- ja terveyslinjaukset kokonaan tekemättä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvava tarve yhdistettynä julkisen sektorin rahoitusongelmiin ovat ajamassa Suomea entistä syvempään talousahdinkoon. Tästä huolimatta Keskusta jättää kaikista tärkeimmät sosiaali- ja […]

Laittomasti maassa oleskelevien terveyspalveluita ei tule laajentaa!

18.01.2015

Kokoomusnuorten piirijärjestöt: Laittomasti maassa oleskelevien terveyspalveluita ei tule laajentaa! Kokoomusnuorten Hämeen, Varsinais-Suomen, Helsingin ja Satakunnan piirit vastustavat peruspalveluministeri Susanna Huovisen lakiesitystä, jolla lisätään laittomasti maassa oleskelevien terveydenhuoltopalveluita. Huovinen esitti eduskunnan täysistunnossa 13.1.2015, että laittomille maahanmuuttajille tulisi järjestää entistä kattavammat terveydenhuoltopalvelut. Nykyinen toimintamalli tarjoaa jo kaikille maassa oleskeleville, myös laittomille maahanmuuttajille, kiireellisen terveydenhuollon. Turussa kokoontuneiden piirijärjestöjen […]

Hämeenlinnan kaupungin leikattava palveluja!

21.12.2014

Hämeenlinnan Kokoomusnuoret: Talouden tasapainottamiseksi kaupungin leikattava palveluja! Hämeenlinnan Kokoomusnuoret vaativat äkillisiä toimija kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Nuoret painottavat, että veronkorotusten tie on nyt viimeistään loppuun kuljettu. -Koska kaupunki ei ole valmis tarvittaviin henkilöstöleikkauksiin niin leikkauksia on haettava palvelurakenteesta, linjaa yhdistyksen vastavalittu puheenjohtaja Henrik Järvinen. Hämeenlinnan Kokoomusnuorten mukaan kaikki kaupungin palvelut, jotka eivät ole lakisääteisiä, on otettava […]

Piirikokous valitsi hallituksen vuodelle 2015

19.11.2014

Hämeen Kokoomusnuorten varsinainen piirikokous pidettiin 16.11.2014 Riihimäellä, Riihimäen Reserviläisten kerhotiloissa. Piirin jäseniä oli paikalla mukavasti, osanottajien lukumäärän ollessa yhteensä 32. Kokouksessa valittiin uusi piirihallitus vuodelle 2015.   Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtajaksi valittiin 24-vuotias Heinolan kaupunginvaltuutettu Juuso Seppälä.  Linjapuheessaan Seppälä painotti kivenkovaa poliittista sisältöä, jota tulee olemaan paljon sekä oikeistolaisen politiikan edistämistä eduskuntavaalityössä. Piirihallituksen jäsenet vuodelle 2015: […]

Hämeen Kokoomusnuoret esittää Juuso Seppälää eduskuntavaaliehdokkaaksi

02.06.2014

TIEDOTE Julkaisuvapaa: heti Hämeen Kokoomusnuoret esittää Juuso Seppälää eduskuntavaaliehdokkaaksi Hämeen Kokoomusnuoret esittää Hämeen Kokoomukselle Heinolan kaupunginvaltuutettuna toimivaa varapuheenjohtajaansa Juuso Seppälää ehdolle kevään 2015 eduskuntavaaleihin. 23-vuotias Seppälä toimii Heinolassa myös tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja on Kokoomuksen Nuorten Liiton liittohallituksen jäsen. – Juusolla on valtavasti asiaosaamista eri alueilta, ja hänelle on kertynyt runsaasti kokemusta yhteiskunnallisissa asioissa vaikuttamisesta. Kokoomus saa […]

Euroopan unionin taistelujoukot käyttöön

13.03.2014

Euroopan unionin taistelujoukot käyttöön 28.1.2014 Kannanotto 26.1.2014 Julkaisuvapaa heti

Sivuston suunnittelu ja toteutus: WWW.KTERVO.COM